Strategie a taktika pro úspěšný závod
by Marcsi M. Fekete • Aug 7th, 2023

Je pro úspěšný závod důležitější strategie nebo taktika?

Jsme již ve druhé polovině roku a regionální série CEU bude pouze jedna zastávka (Valčianska Dolina 23.09.2023 Beast). Po třech stanicích stále probíhá náhodný lov v různých věkových skupinách. Soutěžící, kteří letos nastoupí do „ringu“ o tento titul, zřejmě od začátku roku dodržují specifickou strategii.

Je to docela klišé, ale kolik domů, tolik zvyků, tedy tolik konkurentů, můžeme narazit na tolik strategií a taktik.

Strategie samozřejmě znamená plánovací proces, během kterého se sportovec a jeho trenér snaží vyvinout co nejpříznivější „bojový styl“, aby dosáhli nějakého dlouhodobého cíle. Jinými slovy, před začátkem sezóny se připravují tyto plány, ve kterých jsou formulovány přesné cíle, kterých má být dosaženo.

Na druhou stranu strategie může být mnoha typů: - Během obecné strategie jsou určeny oblasti, které se mají rozvíjet. Každý má slabé místo, přesně víme, která je překážkou, na kterou je třeba věnovat více času přípravě, nebo kterou oblast je třeba rozvíjet jinými metodami. Pro mě je to slack line a oštěp. - U příležitosti přípravné strategie jsou do kalendáře přidány velké soutěže, rok je postaven kolem nich, jako by to byl plán olympijské přípravy. Definujete si své hlavní soutěže, protože když máte 50 soutěží za rok, nemůžete všech padesát tlačit na 300 %. Musíte umět stanovit priority! Mně se kategorie A B C D celkem osvědčila i v roce 2021. Stanice CEU reprezentovaly kategorii A, kategorie B zahrnovaly závody, které nebyly tak důležité, ale chtěl jsem to stihnout včas, kategorie C zahrnovala testy určené pro trénink a kategorie D byly závody have fun.

- Operační strategie je trochu užší. Zde je vypracován obecný plán soutěže, který poskytuje dobrý základ pro každou soutěž. Soutěžící může dosáhnout stanoveného cíle realizací taktických úkolů přímo před soutěžícím. Rozhodující součástí je také organizace soutěže. A v tomto díle vidíme odpověď na otázku v názvu, že strategii nelze ostře oddělit od taktiky.

Taktika je soubor možností pro společné provedení akce uplatňované za účelem dosažení cíle převažujícího v samotné soutěži. Jinými slovy, taktika je pro konkrétní soutěž. Letos se v životě sparťana změnil systém penalizací, který dává závodníkům více taktických možností. Neříkám, že doteď nešlo taktizovat, protože sám si pamatuji, jaké to bylo, když burpee bylo rychlejší než dokončení překážky. (pro mě to bylo blátivé, mokré šplhání po laně)

No, mysleli bychom si, jak snadné je taktizovat, ale ne každý to dokáže. Mnoho sportovců se to musí naučit, ústředním cílem tréninku je zde rozvíjet schopnost rozhodovat se.

Můžeme použít taktiku, když jsme individuální konkurenti, ale týmy Spartan Training Group také vyvíjejí mnoho strategií a taktik pro jistý úspěch. Jak vzrušující může být, když soutěžící obsadí obě role ve stejný den. Kromě své individuální soutěže je hlavním mužem i v soutěži družstev.

Jaká může být taktika?

Individuální taktika: Záleží především na schopnostech uvedených výše, kde soutěžící sám jako rozhodovací systém soutěží s jiným soutěžícím, který má rovněž své sportovní specifické a obecné dovednosti a rozhodovací schopnosti.

Jsem si jistý, že každý přesně ví, kdo je velkým soupeřem jejich věkové skupiny (protože nejsme rivalové ani nepřátelé!) A přesto, jakou individuální taktiku byste použili, abyste uspěli? Aktivní nebo pasivní? Možná smíšené?

Aktivní taktikou můžete donutit soupeře k akci, která bude pro vás výhodná. Například když běžíte proměnlivou rychlostí a on ji nemůže sledovat, nebo se dříve unaví. Pasivní taktika je předem daná iniciativa, aby pro vás soupeř ve správnou chvíli provedl aktivní pohyb, ze kterého můžete těžit. Smíšené taktiky zahrnují aktivní i pasivní taktiku.

Týmová taktika: Tým je vyšší systém, který musí kombinovat individuální taktické dovednosti na vyšší úroveň. Při tvorbě struktury týmu je třeba vzít v úvahu, že hráči jsou mezi nimi prostřednictvím existujícího vztahu jsou schopni vzájemně ovlivňovat své výkony pozitivně i negativně. Vzhledem k tomu, že 4 nejrychleji běžící členové týmu STG se započítávají do výsledků vítězných týmů, které vzejdou ze závodů STG, můžeme říci, že z tohoto pohledu není nutné členy týmu označovat. Nastavení přesné strategie a taktiky však usnadňuje přesné vymezení členů týmu.

Předzávodní taktika můžeme ji určit na základě zkušeností získaných z předchozích soutěží, zvláštností soutěže a organizace soutěže, situací, individuálních dovedností, schopností a zvláštností. Například: Ve kterém bodě vzdálenosti začínáme vlasovou linii (tuto část je snazší naplánovat tak, že před závodem zveřejníme mapy)

Taktika během soutěže: Taktika během soutěže je výsledkem vnějších vlivů. Je důležité si to uvědomit, interpretovat konkurenční situaci a znát soupeře. Pokud je někdo výbušný zakončovatel, ale jeho soupeř nastupuje s maximální intenzitou dle vlastní taktiky, musí svůj výkon zvýšit i závodník, který umí zakončovat. Je možné, že později už to nebudete moci dohnat nebo vás to bude stát příliš mnoho úsilí, ale rozdíl vzdálenosti by vás neměl psychicky unavovat, ale také nemůžete převzít soupeřův styl, protože vám selžou síla a vlasy , a tím pádem bude v lepší pozici váš soupeř, který vydrží celou cestu tlačit na vzdálenost téměř se stejným výkonem. Samozřejmě je jedno, na jakou vzdálenost závodíte. Zcela jiný taktický systém je postaven na Spirnt, Super a Beast, nemluvě o závodech na Ultra distance nebo Trail. Dokud se na kratší vzdálenosti kolem 5 km nedokážete ve velké míře odpoutat od protivníků, můžete o tom na této Bestii přemýšlet jinak.

Taktika během soutěže je tedy o dynamickém přizpůsobení taktiky před soutěží, o optimální „taktice – skupině“, která zajistí vítězství v dané situaci

Rozvoji taktické gramotnosti napomáhá i výměna zkušeností s těmi nejlepšími, a to i prostřednictvím společného tréninku. Pro mladé lidi může být užitečné mluvit a vyměňovat si nápady se sportovci, kteří jsou zkušenější než oni. Na takových besedách se mladí lidé mohou o různých taktikách nejen skutečně dozvědět, ale také je vnímat a uplatňovat v praxi. Ale nezapomínejme, že strategie nebo četné taktiky jsou bezcenné, pokud nejsme připraveni. Pokud nejsme ve vhodném psychickém rozpoložení, stresujeme se, zanedbáváme psychickou přípravu, jsme nemotivovaní, nevěnujeme dostatek času oblastem, ve kterých se chceme zlepšit, nezvládáme neočekávané situace, nemáme vyvinuté soustředění pozornosti a nemůžeme vyloučit vnější rozptýlení. Hrajeme velmi komplexní soutěžní sport.Každý, kdo chce opravdu dosáhnout na stupně vítězů Regionální série CEU, musí pracovat v mnoha oblastech a všechna tato práce a disciplína se na konci sezóny vyplatí.

Naši soutěžící řekli:

„Ve stoupáních, kde je to hodně strmé, se snažím vyřešit upgrade, pak stejně vždycky uberu tempo a ve sjezdech mu to podstrčím. Před těžšími překážkami, jako jsou: twister, balanc, oštěp, nadhazovač, před startem foukám. Když se přiblížím k soupeři, neutíkám, držím s ním krok a pokud vím, že se blíží konec, zrychlím a snažím se dostat před něj jen o vlásek.“ Vivien Kardos, AG Ženy 18-24

„Úrovňové bestie mi dělají dobře, ale zahřát se dokážu jen dostatečně pozdě, takže nezačínám na začátku, ale když doháním soupeře, hlavně ve stoupání, snažím se je předběhnout s takovými hybnost, že si nemyslí, že převezmou moje tempo a dobře vím, že to může člověku docela zlomit hlavu.“ Renáta Bíró, AG Ženy 45-49

Snažím se zůstat soustředěný od začátku do konce závodů. Při přibližování k areálu festivalu mám při běhu vždy na mysli další překážku, abych nedělal zbytečné pohyby. V takových případech se soustředím pouze na sebe a zcela vypínám vnější svět. Povzbuzování a podpora publika však může dát velkou vzpruhu, jako například nyní ve Vácu. Nejnověji se mi na posledních 3 překážkách podařilo předběhnout 4 závodníky, kteří startovali v mém závodě, z nichž dva byli v mé věkové kategorii, což vedlo ke stříbrné medaili. Zůstaňte velmi soustředění a vždy si věřte. Vilmos Haramura, AG Muži 35-39

První, na co se před závody dívám, je tabulka úrovní, že stojí za to si tu námahu rozdělit, protože pokud závod začíná velkým stoupáním, je zbytečné začínat ve vysokém tempu, ale pokud je to krátké a méně levelové samozřejmě, pak můžete běhat, jak jen můžete. Po rozboru plánu úrovní přiložím překážky, jak moc vám to ubírá síly a jak se vyplatí vaši sílu rozdělit. Pokud jsou na začátku závodu převážně prkna a trámy, tak si na ně nemusíte tolik rezervovat, ale pokud je na začátku řekněme dovednost, nemá cenu se tam dostat ve velkém tempu, protože můžete to snadno zkazit. Dokonce zvažuji protivníky, jejichž dovednost je co, a nedej bože, co s ním je, a vím, jestli je přímo přede mnou, tak kde ho můžu chytit. Pokud přijde něco nečekaného, ​​musíte se rychle rozhodnout i během soutěže. Vezměme si nejjednodušší příklad, Multirig, dá se to vyřešit mnoha způsoby, já vždy používám dynamickou metodu, protože vyžaduje malou sílu a je to bezpečná technika, ale pokud se tam dostaneme současně s konkurencí, pak máte na změnu taktiky je třeba jít rychle a se silou, je pravda, že zde je chyba, protože se již předpokládá, že tělo je do té doby vyčerpané, ale v tomto případě se člověk snaží získat lepší pozici. György Honti, elitní muž

úspěšný závod

M. Fekete Marcsi Spartan Brand Ambassador Maďarsko

Recent posts

První víkend na Spartan Trifecta
Přečtěte si více
7 tipů, které mi pomohly dokončit můj první Ultra
Přečtěte si více
10 tipů a triků, jak přežít Spartan Ultra
Přečtěte si více